Ydelser / Syn- og skøn

Syn- og skøn

Ved uenighed omkring et byggeri, for eksempel mellem bygherren og håndværkerne, eller mellem to håndværkere, kan det være nødvendigt at gå til voldgiftsretten og få foretaget en "Syn- og Skøn forretning".

Det er aldrig rart at køre en "Syn og Skøn forretning", da det er en meget tidskrævende og dyr affære. Endvidere slider det på psyken hos de involverede parter, da der nemt går et par år med masser af spekulationer og ubehagelige konfrontationer.

I den situation er det ofte en god ide at få en upartisk mening fra en håndværker og fagmand udefra, så problemet kan løses. Ofte viser det sig, at det er langt bedre at indgå et forlig og få tingene rettet i god tid, i stedet for at køre en lang sag på det.

Arkitektfirmaet Christian Jeppesen MAA & PAR | Kærhusvej 18, 6971 Spjald - Danmark | Tlf.: +45 4088 6166 | aclj@mail.dk