Ydelser

Rådgivning

Arkitektfirmaet rådgiver indenfor alle former for byggerier samt flere andre områder, bl.a. ved brandskader, råd/svamp, tilstandsrapporter, syn og skøn, og energiberegninger.

Kontakt Christian Jeppesen, hvis du mangler vejledning, gode råd og/eller ideer til dit byggeri.

Bygningsanalyse

I tilfælde af fugt, svamp, råd og/eller insekter i din(e) bygning(er) kan Arkitektfirmaet Christian Jeppesen udføre bygningsundersøgelser hvor der udtages forskellige materialeprøver. Disse sendes til laboratorieundersøgelse.

Efter en afklaring af hvilken type skade det er tale om, findes årsagen til det opståede problem. Arkitektfirmaet vil herefter komme med forslag til hvordan problemet kan afhjælpes, så du ikke længere er plaget af fugt, svamp, råd og/eller insekter.

Byggeledelse

Arkitektfirmaet Christian Jeppesen har erfaring i at kunne projektere et byggeri fra tegning til det står færdigt.

Byggeriets forskellige faser koordineres således, at de forskellige aktiviteter kommer i den rigtige rækkefølge. Herved skabes et overordnet overblik over byggeriets gang som har en essentiel betydning for det færdige byggeri.

Byggepladstilsyn

Allerede i starten af et nyt projekt er det af afgørende betydning at kvaliteten er i højsædet, således at bygningernes levetid bliver lang og vedligeholdelsesomkostningerne bliver få.

På tegninger og i beskrivelser sørger firmaet for, at kvaliteten på materialerne bliver fastlagt. Ligeledes udfører vi kvalitetssikring ude på byggepladsen, så det sikres at bygherren får det bedste resultat.

Byggepladstilsynet udføres altid efter de sidste nye principper, samt med ugentlige referater fra hvert møde.

Tilstandsrapport

Hushandel er en stor beslutning, som kan bringe mange spørgsmål på banen. Det er derfor en god idé, både for køber og sælger, at få lavet en tilstandsrapport for at være på den sikre side. Herved sikres det at Køber ikke får 'katten i sækken' og, at Sælger har sit på det rene.

Arkitektfirmaet Christian Jeppesen har stor kompetence og erfaring inden for udførelsen af tilstandsrapporter. Indehaver er beskikket bygningssagkyndig, og må udarbejde de officielle tilstandsrapporter ved salg af fast ejendom. Se beviset her!

Syn- og skøn

Ved uenighed omkring et byggeri, for eksempel mellem bygherren og håndværkerne, eller mellem to håndværkere, kan det være nødvendigt at gå til voldgiftsretten og få foretaget en "Syn- og Skøn forretning".

Det er aldrig rart at køre en "Syn og Skøn forretning", da det er en meget tidskrævende og dyr affære. Endvidere slider det på psyken hos de involverede parter, da der nemt går et par år med masser af spekulationer og ubehagelige konfrontationer.

I den situation er det ofte en god ide at få en upartisk mening fra en håndværker og fagmand udefra, så problemet kan løses. Ofte viser det sig, at det er langt bedre at indgå et forlig og få tingene rettet i god tid, i stedet for at køre en lang sag på det.

Brand- og stormopgørelse

Hvis uheldet er ude, står du ofte alene med alle de overvejelser og problemer dette medfører. 
- Hvordan skal du gribe det an?   - Hvilke forholdsregler skal du tage?

I sådanne tilfælde er det en stor fordel at have en fagmand som sparringspartner. På den måde kan det sikres at du husker at medtage alt, og at du ligeledes modtager det du skal have efter skadens omfang.

Christian Jeppesen har mere end 20 års erfaring inden for tømrer-handelsbranchen og er samtidig uddannet brandmand og indsatsleder, hvilket gør at han hurtigt kan skabe et overblik over skadens omfang og hvorledes det kan afhjælpes.

 

Sammen løser vi alle projekter!

 
Arkitektfirmaet Christian Jeppesen MAA & PAR | Kærhusvej 18, 6971 Spjald - Danmark | Tlf.: +45 4088 6166 | aclj@mail.dk