Profil

Firmaprofil

Arkitektfirmaet blev etableret i maj 1998 af arkitekt Christian Jeppesen MAA.

Christian Jeppesen leder og bestyrer firmaet til daglig, derudover er der ansat en bygningekonstruktør. Men alt efter behov er der også tilknyttet forskellige Freelance-teknikere.

Firmaets målsætning er at udføre et professionelt arkitekt- og ingeniørarbejde i et tæt samarbejde med de involverede faggrupper og bygherren.

Firmaet forsøger at være opdateret med den seneste udvikling der sker inden for byggesektoren og arbejdet udføres bl.a. med nye beregningsprogrammer og optegnelser på Cad.-anlæg i 3D visualisering og BIM.

            Indehavers baggrund

  • 1969 Svendebrev i tømrerfaget.
  • 1971 Eksamen som byggetekniker fra Randers Tekniske Skole.
  • 1978 Eksamen fra Arkitektskolen i Århus, som cand.arch. indenfor bygningskunst.
  • 1978-1992 Leder af en arkitekttegnestue i det Vestjyske, hvor Christian Jeppesen projekterede og førte tilsyn med et bredt spekter af byggerier indenfor boliger, sommerhuse, Industri og erhverv, kommunalt, landbrugs og nybyggeri, samt om/tilbygninger.
  • 1992-1998 Afdelingsleder på Teknisk Forvaltning i Vestjylland. Arbejdet bestod bl.a. af vedligeholdelse af kommunens ca. 40.000 m2 bygninger, samt bygge- og brandsagsbehandling, tilsyn og færdigsyn af borgernes byggerier og kommunens brandtilsyn.
  • 1993 Eksamen som brandinspektør ved Statens Brandskole i Vium. Uddannet brandmand, befalingsmand og indsatsleder.
  • 1998 Bygningssagkyndige kursus gennemføres. Beskikket bygningssagkyndig af By- og Boligministeriet til at udarbejde tilstandsrapporter. Se beviset her!
  • 1999 Syn og Skøn kursus gennemføres. Dermed kan Christian Jeppesen vejlede og udføre arbejdet.
  • 2013 Medlem af Danske boligarkitekter
  • 2013 Uddannet Energirådgiver fra Teknologisk Institut.
Arkitektfirmaet Christian Jeppesen MAA & PAR | Kærhusvej 18, 6971 Spjald - Danmark | Tlf.: +45 4088 6166 | aclj@mail.dk