Ydelser / Bygningsanalyse

Bygningsanalyse

I tilfælde af fugt, svamp, råd og/eller insekter i din(e) bygning(er) kan Arkitektfirmaet Christian Jeppesen udføre bygningsundersøgelser hvor der udtages forskellige materialeprøver. Disse sendes til laboratorieundersøgelse.

Efter en afklaring af hvilken type skade det er tale om, findes årsagen til det opståede problem. Arkitektfirmaet vil herefter komme med forslag til hvordan problemet kan afhjælpes, så du ikke længere er plaget af fugt, svamp, råd og/eller insekter.

Arkitektfirmaet Christian Jeppesen MAA & PAR | Kærhusvej 18, 6971 Spjald - Danmark | Tlf.: +45 4088 6166 | aclj@mail.dk